TAWANDA.com
 
Om TAWANDA
Skoleprosjektet
Innsamlet data
Bildegalleri
Årsrapport
Kontakt oss
Bli giver!
 
 
 

Velkommen til TAWANDA.no

TAWANDA har som mål å hjelpe fattige barn og unge på landsbygda i Zimbabwe til skolegang.

Zimbabwe er delt i to folkestammer: Shona og Ndebele som har hvert sitt språk. Shona utgjør mer enn 2/3 av folket. Ordet TAWANDA er et shona-ord og betyr 'vi er mange'. Vi legger dobbel betydning i dette: det er mange som trenger hjelp, og vi er mange som vil hjelpe.

Formålet til Tawanda: Gi barn skolegang

Annlaug Teigene og Marit Kalvø kom første gang til Zimbabwe i 2002, og har siden vært der årlig. I løpet av den tiden har de vært vitne til sterkt økende fattigdom. Mange har ikke mat nok og barn får ikke gå på skole fordi de er foreldreløse, og det er stor arbeidsledighet og inflasjon. Skolepengene øker og flere og flere klarer ikke å betale.

Annlaug og Marit startet skoleprosjektet i 2003 da de kom hjem etter å ha arbeidet som anestesisykepleiere ved Howard Hospital i ett år. De er nå pensjonister og i 2011 avsluttet de arbeidet ved Howard Hospital.

Skoleprosjektet fortsetter som før.

The Salvation Army Howard Hospital ligger i Chiweshe Communal Land i Zimbabwe, cirka 90 km nord for hovedstaden Harare. Sykehuset er hovedsenteret for Mazowe District i Mashonaland Central. Se mer informasjon om Howard på egne nettsider.

Operasjonsavdelingen
Jennifer, Annlaug, Marit, Omega og våre to anestesi-studenter i 2004, Annida og Wengai
narkose
Fra operasjonsavdelingen
For å kunne hjelpe trenger vi givere. Kontakt oss via epost: marit.kalvo@gmail.com og Annlaug Teigene annlaug.teigene@gmail.com

Pengene går uavkortet til prosjektene