tawanda.com
 
Om TAWANDA
Skoleprosjektet
Innsamlet data
Bildegalleri
Årsrapport
Kontakt oss
Bli giver!
 
 
 
ÅRSRAPPORTER

ÅRSRAPPORT MARS 2015 TIL MARS 2016 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø – nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

Tawandas formål:

Barn og ungdom må få skolegang.

Tawanda har i denne perioden hatt 6 styremøter og årsmøte.

I mai 2015 var Annlaug og Marit i Zimbabve. De besøkte skolene hvor Tawanda hjelper fattige barn og ungdom til skolegang. De møtte representanter fra skolestyre, rektor, økonomileder og lærere ved skolene. Etterpå var det omvisning på skolene. Elevene opptrådte med sang, og ved en skole holdt endatil studentene takketale. De fikk også hilse på elevene som Tawanda betaler skolegang for.

Tawanda har email-kontakt med universitet-studentene, og fikk møte de fleste av dem i løpet av oppholdet.

Tre av de fire skolene hvor Tawanda har elever og studenter ligger i nærheten av Karanda Mission Hospital der Pedrinah og Paul Thistle arbeider. De er våre trofaste hjelpere.

Ved Nyachuru Secondary school, som ligger ved Howard Hospital, har vi e-mail-kontakt med rektor ved skolen. Det er her Tawanda har lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har 140 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. Tawanda mottok i 2015 en raus gave fra en eldre dame her i Ålesund, og fra 1. januar i år vil et firma i Ålesund gi en betydelig pengegave årlig i 3 år.

For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri til inntekt for Tawanda, og i 2015 arrangerte de også julelotteri.

Øyeavdelingen ved sjukehuset hadde sitt tradisjonelle julelotteri der inntekten går til Tawanda, og fra Kirurgisk intensiv avd. fikk vi også pengegave.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før trofaste støttespillere.

I november 2015 arrangerte Tawanda kurs i Livreddende Førstehjelp. Ved hjelp av tidligere kollegaer ble det en svært vellykket kurskveld.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:
 • Chawanda Primary School – 132 elever
 • Nyamuti Primary School – 130 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 70 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 84 studenter + lunsj-program
 • Chipindura High School – 5 A-level studenter
Universitet og høgskoler:
 • Tawanda hjalp 5 studenter til videre utdannelse i 2015.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.

I Zimbabve er det 3 skoleterminer pr år ved Primary og Secondary school, universiteter har 2 terminer. Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer. En gang pr år får vi rapporter med navnelister over elevene som Tawanda betaler for. Vi møter elevene når vi besøker skolene.

Kriterier:

Kriterier for opptak til skoler og universitet er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.

For styret i Tawanda,

Annlaug Teigene - leder
Marit Kalvø - nestleder

ÅRSRAPPORT MARS 2014 TIL MARS 2015 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø - leder
 • Annlaug Teigene – nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

Tawandas formål:

Barn og ungdom må få skolegang.

Tawanda har i denne perioden hatt 8 styremøter og årsmøte.

I 2014 var ingen fra styret i Tawanda i Zimbabve. Marit og Annlaug er nå pensjonister og arbeider ikke lenger som anestesisykepleiere verken ved sykehuset i Ålesund eller ved Howard Hospital.

Med hjelp av Paul og Pedrinah Thistle, vår sekretær Nyasha Kahari og rektor Thomas Kavhai ved Nyachuru Secondary School, går skoleprosjekta våre som planlagt. Vi har jevnlig e-mail kontakt med disse.

I mai i år reiser Annlaug og Marit til Zimbabve for å besøke skolene hvor Tawanda har elever. De vil også møte universitets-studentene deriblant de som har avsluttet studiene i desember 2014; Cynthia Chinenbiri, økonomistudie, Orlanda Msipa, psykologistudie og McDonald Masimbiti (døvstum), som nå er utdannet bygningsmann.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har 140 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet. Kreative støttespillere har solgt greiner av trollhassel og en annen hjemmelagede karameller og sitronolje.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før trofaste støttespillere.

I april arrangerte Tawanda omvisning og forelesning i Ålesund kirke v/Tove Lande, kurator ved kunstmuseet Kube. Det ble en interessant forelesning.

Høsten 2014 hadde Tawanda lotteri der gevinstene var en akvarell av Geirr Meisingset, et heklet teppe av Elin Fiskergaard og glasskunst fra Ingrid Ulla.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:
 • Chawanda Primary School – 200 elever
 • Nyamuti Primary School – 200 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 85 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 84 studenter + lunsj-program
 • Chipindura High School – 10 A-level studenter
 • Andre Primary – og Secondary school – 14 elever.
 • Danhiko Vocational school – 1 elev, døvstum (internatskole)
Universitet og høgskoler:
 • Tawanda hjelper 7 studenter til videre utdannelse.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.

Ved Nyachuru Secondary School fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

I Zimbabve er det 3 skoleterminer pr år ved Primary og Secondary school, universiteter har 2 terminer. Tawanda betaler skolepenger hver termin og mottar kvitteringer. En gang pr år får vi rapporter med navnelister over elevene som Tawanda betaler for. Vi møter elevene når vi besøker skolene.

Kriterier:

Kriterier for opptak til skoler og universitet er sendt til alle skolene. Disse må overholdes for at vi skal fortsette å hjelpe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.

For styret i Tawanda,

Marit Kalvø - leder
Annlaug Teigene - nestleder

ÅRSRAPPORT MARS 2013 TIL MARS 2014 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Annlaug Teigene – leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning – økonomileder
 • May Wartdal – styremedlem
 • Margrethe Bugge – styremedlem
 • Inger Rusten – styremedlem
 • Hildur Søreide – styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

Tawandas formål:

Barn og ungdom må få skolegang.

Tawanda har i denne perioden hatt 8 styremøter og årsmøte.

Denne gangen fikk de ikke komme til Howard. De bodde på zimbabwen-vis hos en tidligere kollega nær sykehuset, - ny opplevelse. De var også i Karanda og besøkte Paul og Pedrinah Thistle som nå arbeider ved Karanda Mission Hospital.

Pga den vanskelige situasjonen som oppsto ved Howard Hospital høsten 2012, har Tawanda avsluttet sitt samarbeid med Frelsesarmeen i Zimbabwe, og vi støtter ikke lenger skolegang til elever og studenter ved Nyachuru Primary og Howard High School.

Under oppholdet omorganiserte vi Tawandas skoleprosjekter. Vi støtter nå 3 skoler som ligger i området ved Karanda Mission Hospital. Vi er avhengig av hjelp fra Paul og Pedrinah Thistle for å drive prosjektene trygt videre, siden vi er i Norge det meste av tiden.

I mai besøkte vi skolene vi fortsatt støtter og de nye skolene som er kommet i tillegg, Nyamuti Primary School og Chimumvuri Secondary School. Disse to skolene og Chawanda Primary School ligger i et av de fattigste områdene i Zimbabwe nær Karanda.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har 150 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet.

Kollegaer ved øyeavdelingen arrangerte også i år julelotteri til inntekt for Tawanda.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før trofaste støttespillere.

Fra Ekornes fabrikker fikk vi fotballer og skjorter som gave til fotballaget ved Chawanda Primary School.

I mars besøkte Annlaug, Marit og May Telepensjonisten i Ålesund for å fortelle om Tawanda.

I april arrangerte Tawanda skulptur-vandring i Ålesund sentrum med inspirerende guide, Britt Walle Ekroll. Det var godt frammøte på en fineværs søndag.

Våren 2012 fikk vi forespørsel fra dr Paul Thistle om hjelp til en kvinne, Miriam, som har 3 barn. Hun hadde mistet ene beinet i et krokodilleangrep og også fått ødelagt huset sitt i en storm. Vi bestemte oss for å hjelpe.

Av kunstneren Inger Tomren fikk vi et flott maleri som ble gevinst i et lotteri til støtte for Miriam. Pengene blir brukt til skolegang for de 3 barna og huset ble gjenoppbygget.

Emblem barneskole arrangerte i oktober åpen skole. Det var et fint arrangement med mange gode ideer og aktiviteter for å skaffe penger, og inntektene fikk Tawanda.

Tawanda hadde stand utenfor kantina ved sykehuset i Ålesund i desember 2013.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:
 • Chawanda Primary School – 200 elever
 • Nyamuti Primary School – 200 elever
 • Chimumvuri Secondary School – 85 studenter
 • Nyachuru Secondary School – 84 studenter + lunsj-program
 • Howard High School – 6 A-level studenter
 • Vi avsluttet samarbeidet med Howard High School desember 2013
 • Chipindura High School – 5 A-level studenter
 • Andre High Schools - 3A-level studenter
 • Andre Primary – og Secondary school – 25 elever.
 • Danhiko Vocational school – 1 elev, døvstum (internatskole)
Universitet og høgskoler:
 • Tawanda hjelper 6 studenter til videre utdannelse.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.

Ved Nyachuru Secondary School fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Tawanda får jevnlige rapporter fra skolene med oversikt over elevene, og kvitteringer for mottatte skolepenger.

Kriterier:

Reviderte kriterier for opptak til skoler og universitet er sendt til alle skolene. Dette fordi samarbeidet med noen skoler er avsluttet og nye er kommet til.

Nyasha Kahari er vår sekretær i Zimbabwe.

Skoleprosjektene fungerer godt og i 2014 reiser ingen fra styret i Tawanda til Zimbabwe.

Til dere som støtter oss vil vi sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.

For styret i Tawanda,

Annlaug Teigene - leder
Marit Kalvø - nestleder

ÅRSRAPPORT MARS 2012 TIL MARS 2013 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:
 • Marit Kalvø – leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor - Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang.
 • Gi støtte til Howard Hospital.

Tawanda har i denne perioden hatt 6 styremøter og årsmøte.

I april/mai 2012 var Annlaug og Marit 6 uker i Zimbabwe og arbeidet i 4 uker ved Howard Hospitals operasjonsavdeling som anestesisykepleiere. De siste to ukene kom Sidsel og Hildur (styremedlemmer) på besøk. Sammen besøkte de skoler der Tawanda har elever og studenter. De møtte rektorer og lærere og hilste på mange av elevene som Tawanda hjelper. Det er en stor glede å besøke skolene og se pågangsmot og idealisme i et land med så store vanskeligheter.

US dollar er fortsatt landets valuta, noe som gjør det enkelt for oss å betale skolepenger. Skolepengene har vært uforandret de siste 3 år, men øker fra 2013.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har 150 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. For oss i styret er det inspirerende og gledelig med disse private initiativene, som sammen med trofaste givere skaffer skolepenger slik at Tawanda kan fortsette arbeidet.

Kollegaer ved operasjonsavdelingen arrangerte også i år julelotteri. God oppslutning. Det samme gjorde kollegaer ved øyeavdelingen, og en av giverne har arrangert privat familielotteri.

Medi 3 i Ålesund fortsetter med vinlotteri hver måned til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før svært gode støttespillere.

Fra Ålesund forballklubb fikk Tawanda 20 fotballer til ungdommene ved Howard. Et positivt tilskudd til en viktig fritidsaktivitet.

Vi fortsetter med alternativ julegave som blir godt mottatt hvert år.

Tawanda hadde stand utenfor kantina ved sykehuset i Ålesund i november 2012.

I februar 2013 besøkte Annlaug og Marit Pensjonistforeningen ved Ålesund Sjukehus for å fortelle om Tawanda.

Skoleprosjektene :

Tawanda betaler skolegang til:
 • Chawanda High school – 150 studenter.
 • Chawanda Primary school – 88 elever
 • Nyachuru Secondary school – 84 studenter
 • Nyachuru Primary school – 200 elever
 • Andre Primary – og Secondary school – 23 elever.
 • Danhiko Vocational school – 1 elev, døvstum.
 • Howard High school – 9 studenter A-level.(Advanced level).
Universitet og høgskoler:
 • Tawanda hjelper 8 studenter til videre utdannelse.
 • En privatperson betaler universitetsutdannelse for en av studentene.
 • En ung kvinne fullførte sykepleierutdannelse i 2012.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool fikk også besøk av styret som hadde med gaver til aktiviteter for barna ved forskolen. Barna og lærerne gleder seg over det nye og romslige lokalet som ble innviet i fjor.

Chawanda Primary school var i svært dårlig forfatning og vi bevilget støtte til opprustning av skolen. Vi har fått tilbakemelding om at de har gjort store forbedringer for disse pengene.

Ved Nyachuru Primary school fikk 30 vanskeligstilte elever nye sko og uniformer. Loveness, en kvinne fra et syprosjekt Tawanda tidligere har støttet, sydde uniformer og vinterjakker.

Kriterier: Tawandas skriftlige kriterier for opptak til skoler og universitet finnes på hver skole.

Howard Hospital:

Howard Hospital har også i år fått gaver fra Ålesund sjukehus; medisiner og gaskompresser.

I 2012 sendte Tawanda 2 paller med utstyr til Howard Hospital. Utgiftene til forsendelsen ble dekket av Kirkens Nødhjelp.

Ved Howard Hospital, som eies av Frelsesarmeen, har det dessverre skjedd store forandringer siden august 2012. Dr. Paul Thistle og hans kone Pedrinah måtte etter 17 års trofast tjeneste, avslutte sitt arbeid ved sykehuset. Dette fordi dr Thistle i flere år har stilt kritiske spørsmål ved økonomiske forhold både ved Howard Hospital og ved Frelsesarmeens hovedkvarter i Harare. Etter at dr. Thistle måtte slutte har situasjonen ved sykehuset vært svært vanskelig. Det er nesten ingen tilbud til pasientbehandling, verken når det gjelder operasjoner, medisiner eller medisinsk utstyr. Ingen har så langt erstattet dr Thistle, som var sykehusets dyktige overlege og den som ved hjelp av sponsorer skaffet økonomiske midler til driften. Paul og Pedrinah Thistle arbeider nå ved et misjonssykehus i Karanda, nord i Zimbabwe.

For Tawanda betyr dette at vårt engasjement og Annlaug og Marits arbeid som anestesisykepleiere ved Howard Hospital er avsluttet.

Tawanda fortsetter med skoleprosjektet og lunsjprogrammet.

Nyasha Kahari er vår sekretær i Zimbabwe.

3 mai 2013 reiser Annlaug, May og Marit til Zimbabwe for 2 uker for å være der når skolene starter 2. termin.

Vi vil sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.

For styret i Tawanda,

Marit Kalvø - leder
Annlaug Teigene - nestleder

ÅRSRAPPORT MARS 2011 TIL MARS 2012 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:
 • Marit Kalvø - leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital

Tawanda har i denne perioden hatt 5 styremøter og årsmøte

I mars/april 2011 var Annlaug og Marit 5 uker i Zimbabwe og May i 2 uker. Ved siden av arbeidet på operasjonsavdelingen besøkte de alle skolene hvor Tawanda har elever og studenter, og møtte rektor og lærere der. De er svært glade for den hjelpen de får fra Tawanda. Tross den vanskelige situasjonen landet er i, er der idealisme og det ser ut til at skolene fungerer bra.

US dollar er fortsatt landets valuta. Folk i Zimbabwe lever stadig under svært vanskelige forhold. Skolepengene har vært stabile i 2 år, men øker fra 2012. Prisene stiger, mens lønninger og bevilgninger fra staten er like lave.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har nå 150 faste givere. I tillegg til denne viktigste inntektskilden, får vi gaver fra privatpersoner og firmaer. Mange har i år gitt gebursdagsgaver til Tawanda.

May og Inger fortsetter kafe Tawanda ved operasjonsavdelingen.

Kollegaer ved operasjonsavdelingen arrangerte også i år julelotteri. God oppslutning. Det samme gjorde kollegaer ved øyeavdelingen.

Vi fortsetter med alternativ julegave som ble godt mottatt i år som i fjor, og mange fikk Tawandas gavebrev som julegave.

Medi 3 i Ålesund arrangerer hver måned vinlotteri til inntekt for Tawanda.

Lørdagstreffen, et møtested for pensjonerte damer i Bærum, er som før svært gode støttespillere til Tawanda. Marit besøkte dem i august 2011 med bildefremvisning og nyheter om arbeidet vårt i Zimbabwe. Et hyggelig og positivt møte.

I mars 2011 fortalte Harald Haveland om Jacob Sandes liv og diktning. En fin kveldsstund med en engasjert foreleser. Mange fremmøtte i Frelsesarmeens lokaler i Ålesund.

I juni 2011 besøkte Sidsel og Marit en skoleklasse ved Hessa barneskole, som hadde hatt lotteri til inntekt for Tawanda. Det ble bildefremvisning og fortelling om Tawanda til interesserte og ivrige elever.

Tawanda hadde stand utenfor kantina ved sykehuset i Ålesund i desember 2011.

I februar 2012 besøkte Annlaug og Marit Marialosjen i Ålesund for å fortelle om Tawanda.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:
 • Chawanda High school - 100 studenter.
 • Chawanda Primary school - 100 elever
 • Nyachuru Secondary school - 80 studenter
 • Nyachuru Primary school - 200 elever
 • Andre Primary - og Secondary school - 22 elever.
 • Amandas Døveskole - 2 elever
 • Howard High school - 10 studenter.
 • Universitet og høgskoler - 8 studenter.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool: Skolebygget står nå ferdig og ble offisielt åpnet da May, Annlaug og Marit var der i april 2011. Bygningen ble malt både utvendig og innvendig og skolebenker og bord er på plass. Åpningsdagen ble en flott opplevelse med over 300 fremmøtte. Mange taler, sang og underholdning av forskolebarna og fremføring av tradisjonell dans av ei dansegruppe fra Nyachuru Primary. Kvinnene i landsbyen sto for matlaging til alle festdeltakerne. Tawanda vil gi støtte årlig til innkjøp av tegne- og skrivemateriell og andre aktivitetstilbud til barna.

Universitet og høgskoler: Tawanda hjelper 8 studenter til videre utdannelse. En privatperson betaler universitetsutdannelse for en student. 2 unge kvinner fullførte studiene i 2011, - i henholdsvis økonomi og historie.

Howard Hospital:

Howard Hospital har også i år fått gaver fra Ålesund sjukehus; medisiner og gaskompresser.

Tawanda har sendt to paller til Howard Hospital. I forsendelsen er et Dameca narkoseapparat som erstatter det som er ved Howard, og som er fra 1960-tallet. I forsendelsen er også nødvendig medisinsk engangsutstyr og restlageret av stearinlys fra lageret ved Ålesund sjukehus. Dessuten er der barneklær, fotballer, tegne- og skrivesaker til barn m.m. Forsendelsen er ankommet Howard.

Tawanda betaler lønn for en sykepleier ved Howard Hospital i ett år, for å hjelpe sykehuset med bemanningssituasjonen.

Vi har gitt penger til et fond ved sykehuset. Dette skal brukes til å betale for pasienter som ellers ikke har råd til behandling.

Nyasha Kahari er nå vår sekretær ved Howard.

Annlaug og Marit reiser til Zimbabwe 8. april 2012, for 6 uker. Når skolene starter 2. termin i mai, kommer Hildur og Sidsel fra styret for å være der i 2 uker.

Vi vil sende informasjon om Tawandas arbeid ca 4 ganger i året.

For styret i Tawanda

Marit Kalvø - leder
Annlaug Teigene - nestleder

ÅRSRAPPORT FOR TAWANDA. Fra mars 2010 til mars 2011.

Styret i Tawanda:
 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital

Tawanda har i denne perioden hatt 7 styremøter og årsmøte

I 2010 var Annlaug og Marit 3 uker i Zimbabwe i april. Det ble et kort opphold, men 3 hektiske uker med fulltidsjobb på sykehuset ved siden av å skaffe seg oversikt over Tawandas prosjekter. De besøkte skolene i nærheten av Howard og fikk snakke med lærerne der. De er svært glade for den hjelpen de får fra Tawanda med tanke på alle som ellers ikke har fått skolegang.

US dollar er fortsatt landets valuta. For Tawanda er dette en fordel fordi det er enklere å forholde seg til en stabil valuta. Skolepengene har holdt seg uforandret i snart 2 år. Situasjonen i Zimbabwe er stort sett den samme som i fjor. Fattigdommen er like stor, Aids-epidemien uforandret og der er politisk ustabilt, men fredelig.

Inntektskilder og aktiviteter:

Den stabile og viktigste inntektskilden er våre trofaste givere. (Nå 140, og vi arbeider stadig for å få flere). Utenom faste inntekter fra givere får vi også gaver fra andre som er med og støtter arbeidet vårt.

Kollegaer fra operasjonsavdelingen arrangerte i år julelotteri med god oppslutning. Det samme gjorde kollegaer ved øye-operasjonsavdelingen.

Tilbud om alternativ julegave ble like godt mottatt i år som i fjor og mange fikk Tawandas gavebrev som julegave.

Kafe Tawanda er stadig et populært tiltak en gang i måneden ved operasjonsavdelingen.

"LØRDAGSTREFFEN", et møtested for pensjonerte damer i Bærum, støtter Tawanda like trofast i år som tidligere år.

Barneskolen på Emblem arrangerte solidaritetsdag der Tawanda presenterte seg med "stand". Hver klasse samlet inn penger til skoleprosjektene våre.

På våren arrangerte vi litteraturkveld om Per Sivle, Liv og Diktning, ved Harald Haveland.

Høsten 2010 hadde vi forelesning med tema "Kjærlighet og arkitektur" med historiker Aud Farstad i Frelsesarmeens lokaler, og etter forelesningen serverte kafe Tawanda kaker og kaffe. Stor oppslutning.

I juni og desember hadde Tawanda "stand" utenfor kantina ved sykehuset i ålesund.

Medi 3 i ålesund har hver måned vinlotteri og gir overskuddet til Tawanda.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:
 • Chawanda High school - 150 studenter.
 • Chawanda Primary school - 22 elever
 • Nyachuru Secondary school - 67 studenter
 • Nyachuru Primary school - 200 elever
 • Andre Primary - og Secondary school - 33 elever.
 • Amandas Døveskole - 3 elever
 • Howard High school - 13 studenter.
 • Universitet og høgskoler - 9 studenter.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool: Vi har mottatt gladmelding fra Howard om at barnehagen "vår" nesten er ferdig. Det mangler toalett, ett for gutter og ett for jenter, noe vi sendt penger til. Da gjenstår innkjøp av inventar. Den offisielle åpningen av barnehagen skal feires når Annlaug og Marit og May kommer til Howard i april.

Universitet og høgskoler: To privatpersoner betaler universitetsutdannelse og høgskoleutdannelse for en student hver. Fra ålesund Soroptimistklubb fikk vi et engangsbeløp til utdanning av 5 unge kvinner. 3 av disse har fullført studiene. Pengene fra Soroptimistene er brukt og Tawanda betaler nå for de som enda ikke er ferdig med studiet. To unge menn fullførte landbruksutdannelse i 2010

Howard Hospital:

Som årene før fikk Howard Hospital gave fra ålesund sjukehus - medisiner og gaskompresser.

Lindiwe Kahondo fortsetter å hjelpe Tawanda. Hun er lokalkjent og har god oversikt over skolene med elever og studenter, betaler skolepenger når skolene starter og sender oss regelmessig rapporter og bilag.

Annlaug, Marit og May reiser til Zimbabwe 27. mars 2011.

For styret i Tawanda

Annlaug Teigene - leder
Marit Kalvø - nestleder

ÅRSRAPPORT FOR TAWANDA. Fra mars 2009 til mars 2010.

Styret i Tawanda:
 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas formål:

 • Barn og ungdom må få skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital

Tawanda har i denne perioden hatt 7 styremøter medregnet årsmøtet.

I april/mai 2009 var May Wartdal, Marit Kalvø og Annlaug Teigene ved Howard i 4 uker. Tilstanden ved skolene og i landet for øvrig var denne gangen bedre enn i 2007 og 2008. Det er imidlertid fortsatt politisk uro.

Den enorme inflasjonen førte til at Zimbabwe dollaren ble verdiløs og landets valuta er nå US-dollar, noe man håper er en midlertidig ordning. For de fattige som ikke har tilgang på US-dollar ble dette katastrofalt. Heldigvis har nå stadig flere tilgang på US-dollar.

Denne vanskelige økonomiske situasjonen førte til at skolepengene økte til det dobbelte, mye på grunn av at statskassen var tom og lærerne ikke fikk lønn. Blant lærerne er det likevel idealisme for landets oppvoksende generasjon.

Som vanlig arbeidet Annlaug og Marit som anestesisykepleiere ved operasjons-avdelingen, og sammen med May med Tawandas prosjekter. Mai måned er skolestart for 2. semester og de besøkte skolene der Tawanda har elever og prosjekter.

Inntektskilder og aktiviteter:

 • Viktigste inntektskilden er de faste giverne (nå 130), og i tillegg får vi gaver fra privatpersoner. Tawanda arbeider hele tiden for å få flere givere.
 • Kollegaer ved operasjonsavdelingen arrangerte vår- og høstlotteri.
 • Det har vært salg av tøydukker laget av mødre til handikappede barn i Zimbabwe.
 • Kafe Tawanda ved operasjonsavdelingen en gang i måneden er fortsatt et populært tiltak.
 • Øyeavdelingen holdt i år igjen julelotteri til inntekt for Tawanda.
 • "Lørdagstreffen", et møtested for pensjonerte damer i Asker, sender oss månedlige bidrag.
 • Fra en kollega i Holland (som har arbeidet ved Howard), mottok vi en større pengegave.
 • I september tok kunsthistoriker Britt Walle Ekroll oss med på en "vandring" i Håkon Blekens glassmalerier i Spjelkavik kirke. Etterpå var det kafe Tawanda i kirkekjelleren. Godt fremmøte.
 • I februar arrangerte Tawanda konsert med barnekoret Tusenfryd på Emblem bedehus. "Det var fullt hus og stormende jubel".
 • Tilbudet om alternativ julegave ble godt mottatt og mange fikk Tawandas gavebrev som julegave.
 • I håp om å få nye givere hadde vi "stand" utenfor kantinen ved sjukehuset i Ålesund.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:
 • Chawanda High school - 150 studenter.
 • Chawanda Primary school - 22 elever
 • Nyachuru Secondary school - 65 studenter
 • Nyachuru Primary school - 200 elever
 • Andre Primary - og Secondary school - 31 elever.
 • Amandas Døveskole - 3 elever
 • Howard High school - 20 studenter.
 • Universitet og høgskoler - 8 studenter.

Ved Nyachuru Secondary school fortsetter vi lunsj-programmet der skolens studenter og lærere får et måltid alle skoledager.

Mufuka preschool: Meldinger fra Howard forteller at veggene på barnehagen nå er kommet opp. Årets prosjekt er å få på taket.

Av studentene ved Universitet og Høgskoler betaler en privatperson universitetsutdanning til en ung handikappet mann, og Ålesund Soroptimist-klubb betaler videreutdanning til 5 unge kvinner. Den ene av dem tok mastergrad-eksamen i journalistikk i desember.

Howard Hospital:

Som årene før fikk Howard Hospital medisiner og gaskompresser i gave fra Ålesund sjukehus. Tawanda ga utstyr til måling av blodsukker og også gaskompresser som det alltid er mangel av på sykehuset.

Lindiwe Kahondo er fortsatt vår trofaste medarbeider ved Howard. Hun er lokalkjent og har oversikt over Tawandas elever og studenter, betaler skolepenger når skolene starter og sender oss regelmessig rapporter og bilag. I desember 2009 fikk hun en sønn som heter Peter.

Annlaug og Marit reiser til Zimbabwe i april 2010.

For styret i Tawanda

Annlaug Teigene - leder
Marit Kalvø - nestleder

ÅRSRAPPORT 2008 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø -leder
 • Annlaug Teigene - nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas 3 formål:

 • Hjelpe barn og unge til skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital, hovedsakelig ved å skaffe medisiner og medisinsk utstyr
 • Hjelpe kvinner til selvhjelp

Tawanda har i denne perioden hatt 7 styremøter inklusive årsmøtet.

I 2008 var Annlaug Teigene og Marit Kalvø ved Howard Hospital i 4 uker. Denne gangen var Frazier Laforce, pensjonert lærer, med på turen. Han underviste studentene ved Nyachuru Secondary school. Til tross for vanskelige forhold ved skolen, mangel på lærebøker og skrivesaker, overfylte klasserom etc., var han imponert over nivået og interessen blant studentene. Spesielt nevnte han disiplinen ved skolen.

Annlaug og Marit arbeidet som vanlig som anestesisykepleiere ved operasjonsavdelingen og med Tawandas prosjekter. For hvert opphold i Zimbabwe opplever de at tilstanden i landet forverrer seg pga de politiske forholdene. Den enorme inflasjonen har ført til at Zimbabwe dollaren er ingenting verdt. Det er kun US dollar som er gangbar valuta. Til og med bussbilletter må betales med US dollar. Det samme gjelder skolepengene, noe som har ført til at enda flere barn og unge ikke har råd til skolegang.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda arbeider hele tiden for å få flere givere, da dette er viktigste inntektskilden. Vi har nå 110 faste givere. I tillegg får vi pengegaver fra privatpersoner.

I april arrangerte Tawanda en vellykket vårfest på "Høgda" på Emblemsfjellet med ca. 40 betalende deltagere. En dansegruppe fra Fagerlia videregående skole opptrådte og to unge jenter spilte cello og fiolin. Det var opplesning fra Jacob Sande sine dikt og ellers mye allsang, god mat og god stemning.

I oktober tok historiker Aud Farstad oss med på en spennende byvandring, Tema var Jugendarkitektur av Hagbart Schytte- Berg. Vi avsluttet med kafe Tawanda i Frelsesarmeens lokale for de mange oppmøtte.

En gang i måneden arrangeres fortsatt kafe Tawanda ved operasjonsavdelingen, Ålesund sjukehus. I tillegg til dette populære tiltaket holdes også utlodning.

Fra "Lørdagstreffen" og vår engasjerte dame på østlandet, mottar vi månedlig kjærkomne bidrag til Tawanda.

Senhøstes hadde vi stand i hovedvestibylen ved Ålesund sjukehus for å verve nye givere og minne om at Tawanda eksisterer.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school - 150 studenter
 • Chawanda Primary school - 22 elever
 • Nyachuru Secondary school - 65 elever
 • Nyachuru Primary school - 105 elever
 • Andre Primary- og Secondary schools - 68 elever
 • Amandas Døveskole - 1 elev
 • Howard High school - 10 studenter
 • Universitet og høgskoler - 9 studenter

Ved Nyachuru Secondary school fortseter vi lunch-programmet. 400 studenter og skolens lærere får et måltid alle skoledager. Det er matmangel i Zimbabwe så dette er et populært tiltak.

På grunn av politisk uro og voldsbølger fikk ikke Annlaug og Marit reise til Chawanda denne gangen, men skolestyrer og rådmann i kommunen kom til Howard og møtte dem der.

De besøkte skolene i nærheten av Howard og hadde møter med rektor og lærere og hilste på mange av elevene.

Ålesund Soroptimistklubb betaler videreutdannelse for 5 unge kvinner i Zimbabwe. Annlaug og Marit møtte alle fem som fortalte at studiene går bra til tross for vanskelige forhold.

Fra januar 2009 har skolepengene økt dramatisk. Dette kan innebære at Tawanda ikke kan fortsette å hjelpe så mange som før til skolegang fremover.

Howard Hospital:

Annlaug og Marits personlige bidrag til Howard Hospital er at de avløser hardt arbeidende anestesisykepleiere til velfortjente friuker når de er der.

Ålesund sjukehus har også i år gitt medisiner og gaskompresser, og fra et medisinfirma fikk de med antibiotika.

Kvinneprosjektene:

Syprosjektet anses som avsluttet for Tawanda. Kapfuna Maoko Sewing project drives nå selvstendig.

I Mufuka bygger vi en barnehage som blir en del av kvinneprosjektene. Barnehagen skal drives av kvinner i landsbyen. Ellers driver noen kvinner kyllingoppdrett og andre kjøp og salg av husholdsningsartikler som Tawanda har gitt støtte til.

Mufuka preschool: På grunn av de vanskelige tilstandene i landet går det langsomt med byggingen av barnehagen. Mursteinene av leire er laget av foreldrene i landsbyen. Men problemet er å skaffe tilveie sement som kun kan kjøpes på svartebørs. De håper å kunne gjøre noe med dette når de kommer til Howard i april i 2009.

Et lite kvinneprosjekt har Tawanda startet i samme landsbyen:. En kvinne har fått 4 geiter til avl og melkeproduksjon. Geitemelk anses som næringsrikt, spesielt til hiv-smittede barn.

Lindiwe Kahondo er fortsatt vår trofaste medarbeider ved Howard. Hun er lokalkjent og har oversikt over Tawandas elever og studenter, betaler skolepenger når skolene starter og sender oss regelmessig rapporter og bilag.

Annlaug, Marit og May reiser til Zimbabwe i april 2009.

For styret i Tawanda

Marit Kalvø Annlaug Teigene
Leder Nestleder

ÅRSRAPPORT 2007/2008 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

 • Marit Kalvø - leder
 • Annlaug Teigene- nestleder
 • Sidsel Slinning - økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Revisor: Eli Skarbø

Tawandas 3 formål:

 • Hjelpe barn og unge til skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital, hovedsakelig ved å skaffe medisiner og medisinsk utstyr
 • Hjelpe kvinner til selvhjelp

Tawanda har i denne perioden hatt 8 styremøter inklusive årsmøtet.

I 2007 var Annlaug Teigene og Marit Kalvø ved Howard Hospital i 8 uker. Denne gangen arbeidet de som anestesisykepleiere ved operasjonsstua og i tillegg med prosjektene til Tawanda. Siste 3 ukene av oppholdet fikk de besøk av styremedlem Margrethe Bugge. Sammen besøkte de alle prosjektene foreningen støtter; skoler, lunsj-program og kvinneprosjekt. De møtte studentene som i 2007 fikk begynne ved universiteter og høgskoler. Som tidligere besøkte de landsbyer der vi hjelper foreldreløse barn med mat, klær og skolegang.

Inntektskilder og aktiviteter:

Tawanda har nå 100 faste givere og dette er foreningens viktigste inntektskilde. Vi har også i år fått pengegaver fra enkeltpersoner og firma.

Soroptimistklubben i Ålesund betaler universitet- og høgskoleutdannelse for 5 unge kvinner i Zimbabwe.

For penger vi har fått fra Norske Kvinners Sanitetsforening bygges en barnehage i Mufuka, en av Howards nærliggende landsbyer.

Annlaug og Marit har i løpet av året hatt lysbildefremvisning og fortalt om arbeidet ved Howard til foreninger og lag. I desember ble de intervjuet av Nytt i Uka der de fortalte om prosjektene til Tawanda og arbeidet ved Howard Hospital.

Kollegaer og styremedlemmer v/operasjonsavdelingen, Ålesund sjukehus, arrangerer "Cafe Tawanda" en dag hver måned. Tawanda får også penger fra øyeavdelingen der sykepleiere har kaffe/kakesalg noen ganger for året, og fra en engasjert dame på østlandet får vi jevnlig penger samlet inn fra "Lørdagstreffen", et møtested for eldre.

Skoleprosjektene:

Tawanda betaler skolegang til:

 • Chawanda High school - 150 studenter
 • Chawanda Primary school - 20 elever
 • Nyachuru Secondary school - 62 elever
 • Nyachuru Primary school - 105 elever
 • Andre Primary- og Secondary schools - 64 elever
 • Amandas Døveskole - 1 elev
 • Howard High school. - 9 studenter
 • Landbrukskole - 2 studenter
 • Universitet og høgskoler - 7 studenter

Ved Nyachuru Secondary school har vi fortsatt lunsj-program, der skolens elever (320) og lærere får et måltid 5 dager i uken. I mai 2007 fikk 100 studenter ved Chawanda High school nye uniformer, og ved Nyachuru Primary og Secondary school fikk de mest trengende nye uniformer og sko.

Howard Hospital:

Sykehuset har fått gaver fra Ålesund sjukehus og medisinfirma i form av antibiotika og andre medisiner og medisinsk utstyr. Før jul ble dette samt julegaver sendt til Howard.

Kvinneprosjektene:

Den enorme inflasjonen i Zimbabwe har ført til at folk ikke lenger har kjøpekraft. Dette skaper vanskelige tider for kvinneprosjektene. Men ved Kapfuma Maoko sewing project syes det skoleuniformer til Tawandas elever på bestilling fra oss.

I Mufuka bygger vi en barnehage som blir en del av kvinneprosjektene. Barnehagen skal drives av kvinner i landsbyen. Ellers driver noen kvinner kyllingoppdrett og andre kjøp og salg av husholdsningsartikler som Tawanda har gitt støtte til.

Lindiwe Kahondo, som til daglig arbeider ved Howard som sekretær, har tatt på seg å være Tawandas prosjektleder når Marit og Annlaug er i Norge. Hun betaler skolepenger og sender oss regelmessig rapporter og bilag. Hun har også sendt oss fullstendige navnelister fra de forskjellige skolene.

Marit og Annlaug reiser til Howard i mai i år.

For styret i Tawanda

Annlaug Teigene Marit Kalvø
Leder Nestleder

ÅRSRAPPORT 2006/2007 FOR TAWANDA

Styret i Tawanda:

Annlaug Teigene - leder
Marit Kalvø - nestleder
Sidsel Slinning - økonomileder
May Waartdal - styremedlem
Margrethe Bugge - styremedlem
Inger Rusten - styremedlem
Hildur Søreide - styremedlem

Revisor: Eli Skarbø

Tawanda har i denne perioden hatt 6 styremøter inklusive årsmøte.

Annlaug Teigene og Marit Kalvø kom tilbake 8. mai 2006 fra sitt 4. opphold (7 uker) ved Howard Hospital i Zimabwe. Denne gangen arbeidet de hovedsakelig med prosjektene. Sykehuset hadde i 2006 en nederlandsk anestesisykepleier, og det gjorde at de kunne avsette mer tid til dette. Men de arbeidet noen uker ved operasjonsavdelingen, slik at Jojannecke kunne reise på velfortjent ferie.

To av Tawandas styremedlemmer, Inger Rusten og May Wartdal kom på 2 ukers besøk. Tiden de var der, brukte de til å besøke skoler der de betaler skolegang for noen av elevene. De fikk hilse på rektorene, lærerne og mange av elevene. Inger og May var også med på å starte Kapfuma Maoko Sewing Project. Ellers bruke de mye av tiden til å besøke landsbyer, dele ut barneklær og få oversikt over prosjektene våre i Zimbabwe.

Inntektskilder og aktiviteter.

Tawanda arbeider kontinuerlig med å skaffe flere faste givere, antallet pr. i dag er 84. Vi har fått pengegaver fra privatpersoner og firma, og en av våre bekjente har gitt 60-års gaven sin i form av penger til skoleprosjektet..

Soroptimistene i Ålesund gir av overskuddet på landsmøtet våren 2006, dette skal fortrinnsvis gå til utdanning av unge kvinner.

For penger vi har fått fra Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal, har vi startet kvinneprosjekt ”Hjelp til selvhjelp”.

Vi har også fått solidaritetsmidler fra Norsk Sykepleierforbund. Dette gjorde at vi kunne øke antallet elever ved Chawanda Secondary school fra 80 elever til 150 elever.

Tawanda hadde stand i Sunnmørshallen 11. og 12. november, på messe arrangert av Frivillighetssentralen.

Marit og Annlaug har hatt lysbildefremvisning og fortalt om arbeidet sitt ved Howard, til Norske Kvinners Sanitetsforening i Ålesund og til Frelsesarmeen.

Tawanda har også fått gaver i form av medisinsk utstyr og medisiner fra medisinfirma.

Prosjektarbeid.

Også i denne perioden har vi arbeidet for å nå Tawandas 3 formål:

 • Hjelpe barn og unge til skolegang
 • Gi støtte til Howard Hospital, hovedsakelig ved å samle inn medisiner og medisinsk utstyr.
 • Hjelpe kvinner til selvhjelp.
Skoleprosjekt.

Chawanda Secondary school, 150 elever (O-level og A-level).
Nyachuru Secondary school, 60 elever (O-level )
Nyachuru Primary school, 60 elever
Amandas døveskole, 2 elever.
Howard Institute Boarding school, 1 elev.
Howard Institue Boarding dayschool, 1 elev. (A-level).
Landbrukskole, 1 student.
Universitetet I Harare, 1 student.

Eksamensgebyr for avsluttende eksamener.
Utgifter til penner, notatbøker og annet skolemateriell.
Vi har betalt uniformer og sko til de mest trengende.
Vi fortsetter med støtte til lunsj-program for 2 terminer ved Nyachuru Secondary school.
Chawanda Secondary school har fått støtte til utbygging av elektrisitet. Skolen ligger i et fattig område som fortsatt mangler elektrisitet. Vi ser dette som viktig slik at elevene kan få være på skolen og lese om kveldene.

Howard Hospital.

Sykehuset har fått hjelp fra Tawanda til å ferdigfinansiere en 4-manns bolig for sykehusets ansatte.
Gaver fra medisinfirma; som kanyler, suturmateriale, operasjonshansker, blodsukkerstrimler, antibiotika vil bli sendt som flyfrakt sammen med innsamlet barneklær.

Kvinneprosjekt.

Penger gitt av Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal ga oppstart til Kapfuma Maoko Sewing Project. 8 kvinner syr klær og uniformer for salg.
1 kvinne får hjelp til kjøp og salg av husholdningsartikler.
1 kvinne får hjelp til oppdrett av kyllinger.
1 kvinne som har et multihadikapped barn, sitter hjemme og syr klær for salg.

Vi får tilbakemelding om at kvinneprosjektene går godt.

Annlaug og Marit reiser til Howard Hospital 8. april for 8 uker. De skal arbeide som anestesi-sykepleiere ved sykehuset og følge opp prosjektene.

For styret i Tawanda

Annlaug Teigene Marit Kalvø
Leder Nestleder

ÅRSRAPPORT 2005/2006 FOR TAWANDA  

Annlaug Teigene og Marit Kalvø kom tilbake fra sitt 3. opphold ved Howard Hospital 29. mars 2005.

Første styremøte i foreningen TAWANDA i 2005, ble avholdt 11.04.05. Vi har tilsammen hatt 7 styremøter inklusiv årsmøtet.

Styret i TAWANDA består av:

 • Annlaug Teigene leder
 • Marit Kalvø nestleder
 • Sidsel Slinning kasserer/økonomileder
 • May Wartdal styremedlem
 • Margrethe Bugge styremedlem
 • Inger Rusten styremedlem
 • Hildur Søreide styremedlem
 • Eli Skarbø revisor

TAWANDA har 3 formål:

 1. Betale for utdanning til barn- og ungdom, de fleste foreldreløse. Pr i dag sponser vi skolegang til 120 elever, i hovedsak fordelt på Chawanda og Nyachuru Sec. School og Nyachuru Primary School.
 2. Støtte til Howard Hospital.
 3. Kvinneprosjektet ”Hjelp til selvhjelp”.

ad. 1. Ved siden av å arbeide ved Howard Hospital, fulgte Marit og Annlaug opp skole-prosjektet, og de besøkte Chawanda Secondary School, som ligger 17 mil nord for Howard. Der fikk de møte alle 80 elevene (foreldreløse) som TAWANDA sponser. Nyachuru Secondary- og Primary School ligger like ved sykehuset, så der har de jevnlig kontakt.

Høsten 2005 fikk vi forespørsel fra overlege Paul Thistle ved Howard Hospital om TAWANDA kunne støtte et lunsj-program ved Nyachuru Sec. School for ca. 350 elever, pga. matmangel i kommunen. Styret bestemte å bevilge penger til et slikt prosjekt fram til mai 2006. Paul Thistle har sendt bilder som viser innkjøp av mais-sekker og utdeling av mat. Vi har også fått brev fra en av elevene som forteller at nå får de ett måltid på skolen hver dag.

ad. 2. Også i år har vi fått gave fra FarmaPluss, 3000 enheter Benzyl penicillin.

ad. 3. Vi har fått tilbakemelding fra Chawanda kommune om at kvinneprosjektet går svært bra. 15 kvinner i Frelsesarmeen driver syprosjekt der.

Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal har gitt kr 80 000.- fordelt på 2006 og 2007, til hjelp for kvinner i Zimbabwe. Nye kvinneprosjekt skal startes denne våren.

Situasjonen i Zimbabwe forverrer seg, fattigdommen er økende, flere og flere dør av Aids og der er hungersnød.

Foreningen TAWANDA har dette året arbeidet aktivt for å skaffe penger til prosjektene for å kunne hjelpe flere.

Inntektskildene har vært:

 • faste sponsorer, antallet har nå økt til 80.
 • lysbildefremvisning og foredrag, tilsammen 11, til foreninger og lag.
 • gaver fra private personer og firma, bl.a. har en av våre kollegaer gitt 50 års gaven sin i form av penger til skoleprosjektet.
 • penger til oppstart av kvinneprosjekt i Zimbabwe fra Norske Kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal.

I slutten av januar –06 hadde Marit og Annlaug innlegg om arbeidet ved Howard Hospital på ”fredagsmøtet” for ansatte ved Ålesund sjukehus. Etter innlegget hadde TAWANDA ”stand” utenfor sykehusets kantine. Dette førte til 30 nye sponsorer.

Det sendes også søknader til forskjellige hjelpeorganisasjoner og firma med forespørsel om støtte.

Annlaug og Marit reiser tilbake til Howard Hospital 20. mars for 7 uker.

Hensikten med besøket er å følge opp de allerede igangsatte prosjektene og være med å starte nye kvinneprosjekt, og arbeide ved Howard Hospital. Denne gangen får de besøk av to andre medlemmer i styret, Inger Rusten og May Wartdal.

Det har vært innsamling av klær som sendes som flyfrakt samtidig som de reiser til Zimbabwe.

Vår kontaktperson ved Howard Hospital er fortsatt Pedrinah Thistle, som har sendt oss regnskap for skolepenger som er betalt for 2005, og som også har vært ansvarlig for igangsetting av lunsj-programmet. Når de er hjemme i Norge er det hun som han ansvar for TAWANDAS prosjekter.

 

For styret i TAWANDA

Marit Kalvø, Annlaug Teigene

 

ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TAWANDA

Marit Kalvø og Annlaug Teigene kom tilbake fra sitt andre opphold i Zimbabwe våren 2004.Det ble da bestemt at Tawanda skulle dannes for å formalisere allerede oppstartet skoleprosjekt, og med tanke på et kvinneprosjekt.

Tawanda var i første omgang tenkt som en stiftelse. På grunn av høge omkostninger er dette blitt endret til forening. Tawanda ble registrert som forening i Brønnøysundregisteret 08.02.05.

Styret i Tawanda består av:

 • Annlaug Teigene - leder
 • Marit Kalvø - nestleder
 • Sidsel Slinning - kasserer/økonomileder
 • May Wartdal - styremedlem
 • Margrethe Bugge - styremedlem
 • Inger Rusten - styremedlem
 • Hildur Søreide - styremedlem
 • Eli Skarbø - revisor

Aud Farstad var med ved oppstart av Tawanda, men gikk ut av styret 31.12.2004.

Fra oppstart 19.08.04 til 11.04.05 har vi hatt 7 styremøter.

Hovedmålet for Tawanda er å samle inn penger til prosjekta gjennom forskjellige tiltak. Viktigste inntektskilder dette året er:

 • Faste sponsorer.
 • Lysbildeforedrag til foreninger og lag.
 • Gaver fra firmaer og privatpersoner.
 • Det har også vært kronerulling på operasjons-/anestesiavdeling ved Ålesund sykehus.

Tawanda markerte Verdens Aidsdag 1. desember med innlegg under ”Synspunkt” i Sunnmørsposten.

Tawanda har 3 formål:

1. Betale for utdanning til barn og ungdom, de fleste foreldreløse.

Pr. i dag sponser vi skolegang til ca. 110 elever:

 • Chawanda Secondary school 80 elever
 • Chawanda Primary school 3 elever
 • Nyachuru Secondary school 24 elever
 • Nyachuru Primary school 3 elever
 • Ammanda døveskole 1 elev
 • Concession secondary school 1 elev
 • Howard instit. boarding school 1 elev
 • Howard instit. boarding dagskole 1 elev
 • Howard syskole 1 elev

Uniformer og sko har blitt betalt for de mest trengende.

2.. Støtte til Howard Hospital. Etter forespørsel fikk vi i gave fra:

 • Farma Plus 2000 enheter Benzyl pcl.
 • Tamro MED-LAB 4 paller gaskompresser
 • Helseforetak Sunnmøre

I tillegg samlet vi inn klær i 13 kasser.

Styret i Tawanda kom sammen flere kvelder for pakking/ordning av forsendelsen. Den ble sendt november 2004 og kom endelig frem til Howard Hospital i april 2005. tollfritt.

3. Kvinneprosjekt ”Hjelp til selvhjelp”.

I Chawanda kommune i Mount Darwin har 15 kvinner i Frelsesarmeen der tatt initiativ til å starte syprosjekt. De møtes 3 ganger i uken og syr for salg. Vi har tidligere sponset 4 enkle symaskiner. I april 2005 ga vi penger til innkjøp av 1 zikzak symaskin og stoff etc.

Tawanda bestilte uniformer til elever ved Chawanda secondary school for å hjelpe til med utviding av prosjektet.

Norske kvinners Sanitetsforening i Møre og Romsdal viser interesse for støtte til lignende kvinneprosjekt ved Howard. (Nyachuru kommunene) Dette vil i tilfelle komme i gang i 2006.

Marit Kalvø og Annlaug Teigene kom hjem i slutten av mars etter 3 mndr. opphold ved Howard. I løpet av denne tiden besøkte de Chawanda to ganger, siste gang møtte de alle 80 elevene som blir sponset der. De møtte også B. Dembetembe, leder av kvinneprosjektet. De andre elevene bor i nærområdet til Howard så de har jevnlig kontakt med dem.

Alle utgifter for 2005 er betalt og budsjett for neste år (2006) ble satt opp. Vår kontaktperson i Zimbabwe er Pedrinah Thistle som har ansvar for prosjekta når ingen i Tawanda er ved Howard.